Wydanie nr 108/2024, Środa 17.04.2024
imieniny: pokaż (10 imion)Klara, Józef, Robert, Radociech, Anicet, Stefan, Izydora, Aniceta, Jakub, Innocenty
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Komisja Skarg ponownie przesłuchała TvMalbork oraz urzędników. Zobacz wideo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ponownie przesłuchała naszych redaktorów oraz urzędników malborskiego magistratu. Nasza telewizja nadal walczy o dostęp do informacji publicznej i zaniechanie bezprawnych oskarżeń o złamanie praw autorskich przez TvMalbork. Poniżej publikujemy nagranie z posiedzenia. Obejrzyj całość i wyrób sobie zdanie.

To wstyd, że musimy spierać się z urzędnikami o dostęp do informacji publicznej. Zamiast zwyczajnej rozmowy bez rozdmuchiwania problemu, postanowiono wdać się w konflikt, który nie wiadomo czemu ma służyć. Po udostępnieniu przez naszą redakcję materiału z VI sesji Rady Miasta zostaliśmy oskarżeni o naruszenie praw autorskich pomijając fakt, że relacja z posiedzenia takim prawem nie jest chroniona. Urząd zamiast wyjaśnić sprawę, postanowił okopać się na swoim stanowisku i nie ruszyć się nawet o milimetr.

Mimo oficjalnej prośby o wycofanie bezprawnych roszczeń, urząd decyzji nie zmienił. W odpowiedzi zostaliśmy zmuszeni do złożenia skargi na działania burmistrza, w imieniu którego działają urzędnicy.

Komisja przyznała nam już rację.

Przypomnijmy, że po pierwszym przesłuchaniu Komisja przyznała rację naszej redakcji, jednak konieczne jest ponowne przeprowadzenie przesłuchania, gdyż pierwsze miało odbyć się z naruszeniem formalnych wymogów (nie pojawił się pracownik urzędu). Aby nie było żadnych wątpliwości, podjęto decyzję o powtórzeniu całej procedury.


Poniżej przedstawiamy stanowisko naszej redakcji przesłanej do Urzędu Miasta Malborka.

 

W ślad za skargą z dnia 29.03.2019 r. złożoną do Przewodniczącego Rady Miasta Malborka,  w trybie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), jako strona skarżąca pragniemy przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie:

 

 Zasady udzielania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)(- dalej u.d.i.p), której przepisy stosuje się także w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej (art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

 

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 u.d.i.p., a podmioty zobowiązane do jej udzielenia w art. 4 u.d.i.p. W świetle powołanych przepisów informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 u.d.i.p. Przepis art. 6 ust. 1 u.d.i.p. zawiera przykładowe wyliczenie rodzajów informacji publicznej podlegających udostępnieniu. Na gruncie przepisów ustawy, w doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji, jak również odpowiednio taka wiadomość, która odnoszona jest do wyżej wskazanych organów władzy publicznej, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Nadto każdy ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a ponadto o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (art. 61 ust. 1 Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), a ograniczenie powyższego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3 Konstytucji RP). Dopełnieniem tego prawa stał się znowelizowany art. 20 ust. 1b ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)(-dalej u.s.g.) zgodnie z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie natomiast z art. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)9- dalej u.p.w.) przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 (m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Definicja informacji sektora publicznego stanowi zatem odzwierciedlenie definicji dokumentu, o której mowa w art. 2 pkt 3 dyrektywy 2003/98/UE, i jest szersza niż pojęcie informacji publicznej, o której mowa w art. 1 u.d.i.p. Tym samym w zakresie pojęcia informacji sektora publicznego zawiera się informacja publiczna oraz inne treści będące w posiadaniu podmiotów.

W świetle powyższego wskazać należy, że przepisy ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania.

Nadto jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 31.10.2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 141/16 należy zaznaczyć, że jeśli celem wykorzystania informacji jest potrzeba wykorzystania tej informacji w pracy dziennikarskiej (co w przypadku tej sprawy nie wynikało z wniosku) - nie oznacza to automatycznie, że chodzić będzie o jej wykorzystanie w celach innych niż pierwotny publiczny cel, do którego została wytworzona. Wskazać należy, iż każdy dostęp do jakiegokolwiek dokumentu urzędowego czy udzielenie informacji na wniosek jest wykorzystaniem w innym celu niż ten, do którego dokument czy informacja zostały pierwotnie przeznaczone (por. M. Jaśkowska, Jakość i spójność rozwiązań prawnych w świetle nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w: Kryzys prawa administracyjnego, pod red. D.R. Kijewskiego, P.J. Suwają, t. I, Warszawa 2013). Natomiast w art. 2 ust. 2 u.p.w. nacisk jest przez ustawodawcę położony na pojęcie "celów komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona, a nie w ogóle inny cel. Zaaprobowanie odmiennego stanowiska oznaczałoby, że w istocie to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie w celu ponownego wykorzystania (por. wyrok NSA z 19 czerwca 2015 r. I OSK 1332/14).

 

W oparciu o powyższe, należy wskazać, iż w przedmiotowym stanie faktycznym, argumentacja zaprezentowana przez Redakcję TV Malbork w skardze na działania Burmistrza Miasta Malborka z 29 marca 2019 r. jest prawidłowa. Informacja publiczna, jaką bez wątpienia jest zapis relacji z obrad Rady Miasta Malborka nie podlegał reżimowi ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, albowiem samo zamieszczenie transmisji na prywatnym kanale internetowym nie wypełniało znamion zmiany pierwotnego celu wytworzenia informacji. Co więcej takie działanie stanowiło przejaw realizacji uprawnień obywateli określony w art. 11b ust. 2, służących pogłębianiu jawności działania organów gminy, albowiem nagranie z przebiegu VI sesji Rady Miasta Malborka, nie zostało obowiązkowo opublikowane zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1 u.s.g., co zostało przyznane przez pracowników Urzędu Miasta.

Redakcja
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (15)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Piotr
Piotr 22.11.2019, 13:04
Materiał z sesji nie ma prawa autorskich. Urzędnicy to nie artyści, ale z drugiej strony jak się patrzy na to co robią to istny kabaret.
roman
roman 20.11.2019, 21:11
Teraz rozumiecie czemu te miasto umiera? Władza
Widz
Widz 20.11.2019, 18:53
Macie Państwo przykład jak rządzi się w Malborku. Rządzi nami burmistrz wilk który nie został wybrany przez mieszkańców
Mgr
Mgr 20.11.2019, 18:37
A podobno nie warto walczyć z dziennikarzami... No zobaczymy, kto na tym straci. Swoją drogą chciałbym poznać poziom wykształcenia urzędników um - kierunek ukończonej edukacji, jej poziom i rodzaj uczelni.
zdegustowany
zdegustowany 20.11.2019, 17:42
Brawo redakcja!plac slowianski słynie z dziwnych interpretacji niezgodnych z prawem, przeciwko wstrętnym petentom, ktorzy przychodza bez koperty lub znajomosci.
Ja
Ja 20.11.2019, 15:44
Normalnie ten gość po prawej przypomina mi Macierewicza
Magda
Magda 20.11.2019, 21:17 (odpowiedź do Ja)
Z czyjej prawej??
Johas
Johas 20.11.2019, 23:18 (odpowiedź do Magda)
z twojej
Emeryt
Emeryt 20.11.2019, 15:37
Wstyd mi za osoby na urzędzie, które mają problemy z interpretacja prawa. Zgodnie ze starym powiedzeniem "Prawda w oczy kole", do czego się niechcący pani z UM przyznała.
emerytka
emerytka 21.11.2019, 20:20 (odpowiedź do Emeryt)
Ja słuchasz ze zrozumieniem, to nie urząd ma problem. . Wręcz przeciwnie. Różnica pomiędzy publikacją czyjegoś materiału a udostępnianiu cudzego materiału
Piotr
Piotr 22.11.2019, 13:02 (odpowiedź do emerytka)
Materiał z sesji nie ma prawa autorskich. Urzędnicy to nie artyści, ale z drugiej strony jak się patrzy na to co robią to istny kabaret.