Wydanie nr 274/2020, Środa 30.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy na rzecz obecnego dzierżawcy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0009, Królewo

Działka Nr: 170

Nr KW: GD1M/00018935/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,0600 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

dr – 0,0600 ha

Wydzierżawiona na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Królewo uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/214/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 26 z dnia 17 lutego 2003 r. nieruchomość położona w obrębie Królewo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 170 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 14 - Z - teren zieleni, łąki i pastwiska.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek, na okres 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

0,86 dt rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 21.08.2020 r. do dnia 11.09.2020 r.

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.