Wydanie nr 28/2022, Piątek 28.01.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Augustyn, Manfred, Manfreda, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Piotr, Roger, Tomasz, Waleriusz, Walery
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 15 września 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno - zachodniej części wsi Sztutowo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo uchwały Nr XXVIII/294/2021 w dniu 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w północno - zachodniej części wsi Sztutowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztutowo https://sztutowo.bipgmina.pl/ (zakładka Prawo miejscowe).

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: info@sztutowo.ug.gov.pl) w terminie do dnia 14 października 2021r.

 

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sztutowo.

 

 

 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: http://www.sztutowo.bipgmina.pl w zakładce „Informacja RODO”.

 

 

W załączeniu treść Uchwały

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.