Wydanie nr 303/2020, Czwartek 29.10.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Teodor, Narcyz, Longin, Lubgost, Euzebia, Franciszek, Wioleta, Ida, Ermelinda, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości:

Opis nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Forma użyczenia, okres użyczenia:

Wysokość opłat
z tytułu użyczenia:

1.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012 Stare Pole

Działka ewid. nr 643/1

Nr KW: GD1M/00019352/7

0,4092 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana (B)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 643/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C2-U. Jest to

Teren administracji i usług, wszelka działalność usługowa w tym również administracyjna, handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe (za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego). Dopuszcza się funkcję mieszkalną.

Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 90 m2, znajdujące się w budynku, w którym mieści się m.in. Urząd Gminy Stare Pole. Nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność statutową ochotniczej Straży pożarnej w Starym Polu.

Od daty podpisania umowy.

Użyczenie
w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Oddanie
w użyczenie jest bezpłatne.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 30.09.2020 r. do 21.10.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.