Wydanie nr 260/2021, Piątek 17.09.2021
imieniny: pokaż (15 imion)Ariadna, Szczęsny, Zygmunta, Justyna, Justyn, Narcyz, Hildegarda, Lamberta, Franciszek, Szczęsna, Dezyderiusz, Drogosław, Lambert, Teodora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malborku OGŁASZA NABÓR
Wydanie nr 260/2021, Piątek 17.09.2021
imieniny: pokaż (15 imion)Ariadna, Szczęsny, Zygmunta, Justyna, Justyn, Narcyz, Hildegarda, Lamberta, Franciszek, Szczęsna, Dezyderiusz, Drogosław, Lambert, Teodora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malborku OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malborku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy: Magazynier - Zaopatrzeniowiec - Kierowca

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny

Wymagania:

 -  wykształcenie średnie

 -  minimum 2 - letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

 -  prawo jazdy kat. B

 -  samodzielność i dobra organizacja pracy

 -  uczciwość

 -  dyspozycyjność

 -  systematyczność

 -  odpowiedzialność za powierzone zadania

 -  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 -  umiejętność negocjacji

 -  znajomość obsługi komputera

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 -  dbałość o odpowiednie stany magazynowe

 -  wydawanie materiałów z magazynu

 -  inwentaryzacja stanów magazynowych

 -  realizacja zakupów materiałów

 -   poszukiwanie dostawców, analiza ich ofert i weryfikacja kosztowa

 -   kontrola i ewidencja zamówień

 -   kompletowanie i prowadzenie dokumentacji zakupowej i magazynowej

 -   terminowe przekazywanie dokumentów do działu księgowości

 -   przewóz pracowników

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- pakiet socjalny

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  

  przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru.

- oświadczenie o niekaralności i nietoczeniu przeciwko kandydatowi postępowania karnego

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres MSM  lub e-mail w terminie do dnia 6 listopada 2020 r.

Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Orzeszkowej 1

82-200 Malbork

Sekretariat MSM - tel. 55 646 06 00

lub

msm_malbork@wp.pl

Aplikacje, które wpłyną do MSM po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malborku (ul. E. Orzeszkowej 1, 82-200 Malbork).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@msm.malbork.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Malbork, dnia 15.10.2020 roku

 

 

 

 

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły